dlaczego my

prawnik warszawa

Jesteśmy elastyczni, do każdego Klienta podchodzimy z takim samym entuzjazmem i zaangażowaniem, nie dzielimy Klientów na ważnych i ważniejszych, każdemu staramy się poświęcić tyle uwagi ile jest niezbędne do rozwiązania jego problemów.

Świadczymy usługi kompleksowo.

Jesteśmy bardzo skuteczni. Ściśle współpracujemy z wywiadownią gospodarczą oraz profesjonalną agencją detektywistyczną. Wspieramy naszych Klientów w gromadzeniu i uzupełnianiu materiału dowodowego wykorzystywanego podczas sporów sądowych. Z doświadczenia wiemy, iż wiele sporów sądowych mogło być rozstrzygnięte w sposób zupełnie inny, gdyby strona dysponowała odpowiednim materiałem dowodowym. Jesteśmy również świadomi tego, jak wiele spraw nie trafia do sądu ze względu na przekonanie, iż zgromadzony materiał dowodowy jest niewystarczający. Zgromadzenie mocnych dowodów często skutkuje pomyślnym zakończeniem sporu jeszcze przed wniesieniem sprawy do sądu.

Z art. 6 Kodeksu Cywilnego jednoznacznie wynika podstawowa zasada praw cywilnego, iż ciężar udowodnienia faktu spoczywa na osobie, która z tego faktu wywodzi skutki prawne. Mówiąc kolokwialnie - nie zawsze wystarczy mieć tzw rację zawsze należy ją udowodnić przed sądem. Sąd Najwyższy wiele razy wskazywał jak bardzo ważne ze względu na rozstrzygnięcie, jest udowodnienie swoich twierdzeń.

Pomagamy również w pozyskiwaniu wiedzy o partnerach handlowych lub konkurencji, czy też osób stale współpracujących. Wiedza ta często jest nie do przecenienia w trakcie negocjacji umów, czy też weryfikacji prawidłowego ich wykonania. Rzetelna weryfikacja kontrahenta pozwala uniknąć tak zwanych „złych kontraktów”.

Prawnicy z którymi mamy przyjemność pracować są wykwalifikowanymi prawnikami posiadającymi tytuł zawodowy radcy prawnego lub adwokata.

Dotychczasowe doświadczenie pozwala nam zrozumieć oczekiwania i potrzeby naszych Klientów, zawsze oceniamy problem z różnej perspektywy. Potrafimy odpowiednio dobrać narzędzia prawne, patrząc przez pryzmat problemu i celów jakie chce osiągnąć nasz Klient. Wiemy, jak wykorzystać wiedzę prawniczą aby rzeczywiście była wsparciem i przydatnym narzędziem w prowadzeniu biznesu. Wiemy też jak przekazać tę wiedzę. Potrafimy w prosty sposób wytłumaczyć, jakże często skomplikowane zagadnienia prawne.

Pomagamy prowadzić biznes.

Contact Form