Pomoc prawna z zakresu ochrony przed czynami nieuczciwek konkurencji

prawnik warszawa

Nasze wsparcie prawne z zakresu czynów nieuczciwej konkurencji obejmuje:

  * doradztwo w sprawach czynów nieuczciwej konkurencji;

  * sporządzanie pism procesowych (pozwów)

  * reprezentowanie w postępowaniach przed sądami powszechnymi

  * mediacje na tle spraw o czyny nieuczciwej konkurencji

  * pomoc prawna w sprawach dotyczących zakazu konkurencji w umowach między pracodawcami a pracownikami

  * sporządzanie analiz prawnych, ekspertyz oraz opinii.

Najczęściej spotykane sprawy; nieuczciwa i zakazana reklama, utrudnienianie i ograniczanie dostępu do rynku, naśladownictwo produktu, naruszenia znaków towarowych, tak zwany czarny PR ("czarny pijar"), rozpowszechnianie nieprawdziwych informacji czy też opinii, i inne.

W zależności od potrzeb i oczekiwań naszych Klientów współpracujemy z agecją detektywistyczną oraz wywiadowną gospodarczą, które to udzielają wsparcia w zakresie gromadzenia materiału dowodowego oraz wielu cennych informacji, mających istotny wpływ na strategię prowadzenia sprawy.

Contact Form