Prawa Autorskie

prawnik warszawa

Negocjacje i sporządzanie umów licencyjnych i o przeniesienie praw; reprezentacja w postępowaniach sądowych w sprawach o naruszenie praw własności przemysłowej,

Contact Form