Pomoc prawna w zakresie nowych technologii

prawnik warszawa

Udzielamy pomocy prawnej w zakresie; opiniowania, opracowywania, negocjowania umów mających za przedmiot wszelkiego rodzaju systemy informatyczne.

Przygotowujemy umowy: wdrożeniowe, utrzymaniowe (serwisowe), licencje, sprzedaż przez internet (sklepy internetowe), bazy danych, udostępnianie danych i dystrybucja towarów drogą elekroniczną, o hosting, stworzenie i utrzymanie serwisów www.

Ponad to bierzemy czynny udział w tworzeniu i opiniowaniu umów: licencyjnych na oprogramowanie, a także przenoszących autorskie prawa majatkowe do oprogramowania.

Szczególną miejsce zajmują umowy wdrożeniowe, często są to umowy o stworzenie od podstaw sytemu informatycznego dedykowanego dla określonego Klienta, zawierające instalację oraz pełną konfigurację urządzeń, pozyskanie zasobów w tym zasobów telekomunikacyjnych, informatycznych, ludzkich, obejmujące również określenie zasad utrzymania (serwisowania) oraz gwarancji.

Inne dość często spotykane rodzaje zagadnień to: umowy dostawy sprzętu komputerowego, oprogramowania, urządzeń telekomunikacyjnych, umowy depozytu sprzętu oraz urzązeń informatycznych i telekomuniakcyjnych, depozyt kodu źródłowego oprogramowania, umowy outsourcing informatycznego, najmu sprzętu, dostępu telekomuniakacyjnego ...

W razie takiej ptrzeby reprezentujemy również naszych Kleintów przed sądami w sprawach z zakresu prawa nowych technologii.

Udzielamy wsparcia podmiotom świadczacym usługi informatyczne oraz podmiotom nabywającym takie usługi.

Contact Form