Sprawy majątkowe małżeńskie

prawnik warszawa

Nasz obsługa prawna obejmuje również pomoc prawną i doradztwo w zakresie spraw majątkowych małżonków, są to najczęściej sprawy z zakresu:

  * zniesienie ustroju wspólności małżeńskiej

  * intercyzy (rozdzielność majątkowa małżonków)

  * podział majątku wspólnego małżonków

  * sprawy zwiazane z odpowiedzialnością małżonka za zobowiazania współmałżonka

  * zwrot wydatków, nakładów na majatek wspólny lub osobisty

  * stwierdzenie nieważności dokonania czynności bez zgody drugiego współmałżonka

  * inne.

Contact Form