Pomoc prawna w zakresie nieruchomości

prawnik warszawa

Udzielamy wsparcia i pomocy prawnej przy;

  * zbyciu i nabyciu nieruchomości

  * zasiedzeniu, (czytaj więcej)

  * zniesieniu współwłasności

  * podziale nieruchomości gruntowej

  * podziale nieruchomości w tym nieruchomości zabudowanej (podział budynku)

  * wyodrębnieniu lokalu

  * akt własności gruntów

  * odzyskiwaniu tzw. gruntów warszawskich, (dekret Bieruta)

Pomoc prawna obejmuje między innymi; zbadanie stanu prawnego nieruchomości (sporządzenie raportu due diligence), sporządzenie opinii prawnych mających za przedmiot prawa związane z nieruchomościami.

Przygotowujemy pisma procesowe, reprezentujemy Klientów przed sądem powszechnym.

Pomagamy zebrać wymaganą dokumentacje na potrzeby sprawy sądowej (księgi wieczyste, prace geodezyjne, dokumentacja dowodowa).

Wspieramy także procesy inwestycyjne, nasza działania obejmują; analizę ryzyk prawnych, gromadzenie dokumentacji, analiza prawna i weryfikacja dokumentacji, pozwolenia na budowę, i inne.

Contact Form